عصاره گیاهی چیست؟

  • 1397/07/23
  • 1 پیام
  • 309 بازدید

استخراج در اصطلـاح داروسازی به جداسازی اجزاء فعال دارویی از اجزاء غیرفعال یا بیاثر از بافت‌هـای گیاهی و حیوانی با استفاده از حلـال‌هـای انتخابی با دستورالعمل‌هـای استخراجی استاندارد اطلـاق میشود.

استخراج در اصطلـاح داروسازی به جداسازی اجزاء فعال دارویی از اجزاء غیرفعال یا بیاثر از بافت‌هـای گیاهی و حیوانی با استفاده از حلـال‌هـای انتخابی با دستورالعمل‌هـای استخراجی استاندارد اطلـاق میشود.

ارسال پیام


پیامهای ارسالی

  • مهدی کرمی 1397/07/23
    اطلاعات مفیدی بود. بسیار سپاسگذارم

جستجو در بلاگ

گروه ها

لینک های سایت